Fréttir

föstudagur, 3. nóvember 2017, 09:29

Síminn hf.

Síminn Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun er nú lokið

Í 44. viku 2017 keypti Síminn hf. 8.536.879 eigin hluti að kaupverði 32.879.319
kr. samkvæmt sundurliðun hér á eftir: 

Dagsetnin  Tími   Keyptir  Viðskiptave  Kaupverð   Eigin hlutir eftir 
  g        hlutir     rð     (kr.)      viðskipti   
--------------------------------------------------------------------------------
1.11.2017 10:12   1.233.463     3,86  4.761.167       189.480.963
1.11.2017 15:17   3.233.463     3,85  12.448.833       192.714.426
2.11.2017 13:48   4.069.953     3,85  15.669.319       196.784.379
--------------------------------------------------------------------------------
           8.536.879        32.879.319            

Síminn átti 188.247.500 eigin hluti fyrir viðskiptin en á að þeim loknum
196.784.379 eigin hluti eða sem nemur 2,08% af útgefnum hlutum í félaginu. 

Síminn hefur keypt samtals 274.541.535 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem
nemur 2,91% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra
1.101.999.997 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni gátu að hámarki numið
1.102.000.000 kr. og er endurkaupum samkvæmt áætluninni nú lokið. 

Viðskiptin eru samkvæmt endurkaupaáætlun Símans sem tilkynnt var um í Kauphöll
Íslands hf. þann 15. maí 2017. Áætlunin var í gildi fram að aðalfundi
félagsins en þó aldrei lengur en til 16. mars 2018 eða skemur ef skilyrði um
hámarkskaup yrðu uppfyllt fyrr. 

Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og
II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og
markaðssvik. 

Nánari upplýsingar veitir Ásta Nína Benediktsdóttir fjárfestatengill Símans í
netfangi fjarfestatengsl@siminn.is

Til baka

Fréttir úr Kauphöll


Reglur um verðbréfaviðskipti

Fyrirvarar um verðbréfaviðskipti

Viðskipti með verðbréf í netbanka einstaklinga

Viðskipti með verðbréf í netbanka fyrirtækja