Fréttir

mánudagur, 9. október 2017, 09:12

Síminn hf.

Síminn Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 40. viku 2017 keypti Síminn hf. 17.387.149 eigin hluti að kaupverði
66.180.208 kr. samkvæmt sundurliðun hér á eftir: 

Dagsetnin  Tími   Keyptir  Viðskiptave  Kaupverð   Eigin hlutir eftir 
  g        hlutir     rð     (kr.)      viðskipti   
--------------------------------------------------------------------------------
2.10.2017 11:27    169.581     3,68   624.058       131.137.154
2.10.2017 11:29    233.463     3,68   859.144       131.370.617
2.10.2017 11:30    233.463     3,68   859.144       131.604.080
2.10.2017 11:43   4.363.493     3,69  16.101.289       135.967.573
3.10.2017 10:51   5.000.000     3,71  18.550.000       140.967.573
4.10.2017 15:10   5.000.000     3,95  19.750.000       145.967.573
6.10.2017 09:48    733.463     3,96  2.904.513       146.701.036
6.10.2017 09:57   1.653.686     3,95  6.532.060       148.354.722
--------------------------------------------------------------------------------
          17.387.149        66.180.208            

Síminn átti 130.967.573 eigin hluti fyrir viðskiptin en á að þeim loknum
148.354.722 eigin hluti eða sem nemur 1,57% af útgefnum hlutum í félaginu. 

Viðskiptin eru samkvæmt endurkaupaáætlun Símans sem tilkynnt var um í Kauphöll
Íslands hf. þann 15. maí 2017. 

Síminn hefur keypt samtals 226.111.878 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem
nemur 2,39% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra
914.490.988 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu að hámarki nema 1.102
milljónum króna. Áætlunin er í gildi fram að aðalfundi félagsins árið 2018, en
þó aldrei lengur en til 16. mars 2018 eða skemur ef skilyrði um hámarkskaup eru
uppfyllt fyrir þá dagsetningu. 

Endurkaupáætlunin er framkvæmd í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og
II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og
markaðssvik. 

Nánari upplýsingar veitir Ásta Nína Benediktsdóttir fjárfestatengill Símans í
netfangi fjarfestatengsl@siminn.is

Til baka

Fréttir úr Kauphöll


Reglur um verðbréfaviðskipti

Fyrirvarar um verðbréfaviðskipti

Viðskipti með verðbréf í netbanka einstaklinga

Viðskipti með verðbréf í netbanka fyrirtækja