Fréttir

mánudagur, 9. október 2017, 09:01

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 40 keypti Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá) 19.066 eigin hluti að
kaupverð 307.916 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir: 

Dagsetning  Tími  Keyptir hlutir Viðskiptaverð (gengi) Kaupverð (kr.)
---------------------------------------------------------------------------
 10.3.2017 09:43:12   19.066       16,15       307.916  
---------------------------------------------------------------------------
 Samtals         19.066                307.916  
---------------------------------------------------------------------------Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun
félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 21. mars 2017. 

Sjóvá átti 59.117.199 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum
59.136.265 eigin hluti eða sem nemur 3,97% af útgefnum hlutum í félaginu. 

Sjóvá hefur keypt samtals 51.054.733 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem
nemur 3,43% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra
899.508.720 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 140.943.067
hlutum eða sem nemur 9,46% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó
ekki vera hærra en 2.500.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi fram að
aðalfundi félagsins 2018, en þó aldrei lengur en til 15. mars 2018, nema
skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma. 

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um
hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og
markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið ¿Viðskipti með eigin bréf í
endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.¿ Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 440-2000 eða
fjarfestar@sjova.is

Til baka

Fréttir úr Kauphöll


Reglur um verðbréfaviðskipti

Fyrirvarar um verðbréfaviðskipti

Viðskipti með verðbréf í netbanka einstaklinga

Viðskipti með verðbréf í netbanka fyrirtækja