Fréttir

föstudagur, 29. september 2017, 18:02

Síminn hf.

Síminn hf. Viðskipti með eigin bréf 29. september 2017

Vegna nýtingar á kaupréttum starfsmanna og vegna samruna Símans hf. og On-Waves
ehf. 

Síminn hf. hefur í dag selt eigin bréf, samtals 69.107.156 hluti að fjárhæð
178.690.000 kr. Um er að ræða sölu vegna kaupréttarsamninga sem gerðir voru við
starfsmenn samstæðunnar að Mílu ehf. undanskilinni. Gengi í samningunum er 2,57
vegna samninga sem gerðir voru 30. september 2015 og 3,08 vegna samninga sem
gerðir voru 30. september 2016. Samningarnir voru gerðir á grundvelli
kaupréttaráætlunar sem hluthafafundur félagsins samþykkti þann 8. september
2015.  Alls nýttu 299 starfsmenn sér kaupréttinn að þessu sinni. 

Stjórn Símans hefur staðfest samruna Símans hf. og On-Waves ehf. undir nafni og
kennitölu Símans hf. samanber tilkynning Símans hf. í fréttakerfi Kauphallar
þann 21. júní 2017. 10% hlutafjár hins yfirtekna félags var í eigu annars aðila
sem fékk sem endurgjald hlutafé í Símanum að nafnverði kr. 8.650.000. Við
ákvörðun á skiptihlutfalli hlutafjár var annars vegar litið til markaðsverðs
hlutafjár Símans hf. þann 16. júní 2017 og áætlaðs virðis hins yfirtekna
félags. Síminn hefur í dag afhent 8.650.000 hluti með eigin bréfum félagsins. 

Síminn átti 208.724.729 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því 130.967.573 eigin
hluti eftir viðskiptin. 

Sjá nánar í meðfylgjandi viðhengi.

Nánari upplýsingar veitir Ásta Nína Benediktsdóttir fjárfestatengill Símans í
netfangi fjarfestatengsl@siminn.is

Síminn_Vidskipti-med-eigin-bref_1.pdf
Síminn_Vidskipti-med-eigin-bref_2.pdf
Síminn_Vidskipti-med-eigin-bref_3.pdf

Til baka

Fréttir úr Kauphöll


Reglur um verðbréfaviðskipti

Fyrirvarar um verðbréfaviðskipti

Viðskipti með verðbréf í netbanka einstaklinga

Viðskipti með verðbréf í netbanka fyrirtækja