Fyrirtækjaráðgjöf

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans veitir fyrirtækjum og fjárfestum sjálfstæða ráðgjöf varðandi kaup, sölu og samruna fyrirtækja og rekstrareininga. Ennfremur hefur hún umsjón með hlutafjár-útboðum, skráningu hlutafjár í kauphöll og veitir ráðgjöf því tengdu.

Þjónusta sem við bjóðum upp á

Fyrirtækjaráðgjöf

Kaup og sala á fyrirtækjum

Fyrirtækjaráðgjöf hefur umsjón með kaupum og sölum á fyrirtækjum eða rekstrareiningum. Í slíkum ferlum sér Fyrirtækjaráðgjöf um allt kaup- eða söluferlið, hefur umsjón með áreiðanleikakönnunum ef við á og stýrir samningaviðræðum.

Fyrirtækjaráðgjöf leitar einnig að hentugum fjárfestingarkostum fyrir fyrirtæki og fjárfesta. Þar vinnur Fyrirtækjaráðgjöf náið með viðkomandi fjárfesti við skimun mögulegra fjárfestingarkosta í þeim tilgangi að finna þau fjárfestingartækifæri sem henta og skila ávinningi fyrir fjárfestinn.

Fjárhagsleg endurskipulagning

Fyrirtækjaráðgjöf hefur umsjón með fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Fyrirtækjaráðgjöf leggur fram sitt mat á þörf á endurskipulagningu efnahags fyrirtækja, stýrir viðræðum við lánardrottna og hefur umsjón með öflun nýs eigin fjár.

Hafðu samband

Hafðu samband við Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans
í síma 410 7340 eða í netfangið 
fyrirtaekjaradgjof@landsbankinn.is.

Skráning á verðbréfamarkaði

Fyrirtækjaráðgjöf þjónustar félög sem skráð eru á verðbréfamarkað. Þessi þjónusta felst meðal annars í umsjón með hlutafjárútboðum og nýskráningu fyrirtækja á markað. Fyrirtækjaráðgjöf hefur einnig umsjón með yfirtökutilboðum og afskráningu skráðra fyrirtækja.

Fjármögnun

Fyrirtækjaráðgjöf hefur umsjón með fjármögnun fyrirtækja, hvort sem hún felur í sér öflun hlutafjár, lánsfjár frá fjármálastofnunum, útgáfu skuldabréfa eða annars konar fjármögnun.


Verkefni Fyrirtækjaráðgjafar

Honda merki

Bílaumboðið Bernhard
Nóvember 2019

Söluferli á Honda umboðinu frá Bernhard til Bílaumboðsins Öskju.Dælan
Febrúar 2019

Söluferli á rekstri fimm eldsneytisstöðva ásamt vörumerkinu „Dælunni“ og tilheyrandi eignum.N1
Ágúst 2018

Umsjón með skráningarlýsingu vegna hlutafjárhækkunar.
Hótel Katla
Júní 2018

Sala á hótelrekstri og fasteignum hótel Kötlu við Vík.Heimavellir
Maí 2018

Umsjón með söluferli og almennu útboði á nýjum hlutum.Hertz
Apríl 2018

Kaup Horns III á hlut í Bílaleigu Flugleiða ehf. sem rekur bílaleigu undir vörumerkinu Hertz.
Landsbréf
2017-2019

Umsjón með gerð skráningarlýsingar fyrir fagfjárfestasjóðinn Landsbréf –BÚS I og skráningu á viðbótarútgáfum skuldabréfaflokksins BUS56.Almenna leigufélagið
2017-2019

Umsjón með skuldabréfaútgáfu Almenna leigufélagsins og skráningu í Kauphöll 11 ma.kr.Reginn hf.
Maí 2017

Umsjón með víxla og skuldabréfaútgáfu Regins og skráningu í Kauphöll.
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
2016-2019

Umsjón með endurkaupaáætlun 2016-2019.Reginn hf.
Nóvember 2016

Ráðgjöf til kaupenda á 55% hlut í FM- hús ehf.Vodafone hf.
2015-2016

Umsjón með endurkaupaáætun 2015-2016.
Múrbúðin
September 2016

Umsjón með sölu á 65% hlut í Múrbúðinni.Baskó ehf.
Ágúst 2016

Ráðgjöf til kaupenda á 80% hlut í Baskó ehf.Alda Credit Fund
Ágúst 2016

Skuldabréf Alda Credit Fund (ACF 15 1) –skráning í Kauphöll.
Medico Pack A/S
Júlí 2016

Umsjón með söluferli á Medico Pack A/S til SP Group A/S.Ellingsen
Nóvember 2015

Sala á Ellingsen til fjárfestingafélagsins Sjávarsýn ehf.Reginn
Nóvember 2015

Kaup á fasteignasöfnum Ósvarar og CFV 1.
Landsbankinn- víxlar og skuldabréf
2015-2019

Víxla- og skuldabréfaútgáfa Landsbankans og skráning í Kauphöll 2015-2019.Ístak
Maí 2015

Sala á Ístak hf. til Per Aarsleff AS.Promens
Febrúar 2015

Sala á Promens til RCP Group Plc.
Valitor
Desember 2014

Sala á eignarhlut Landsbankans í Valitor.Borgun
Desember 2014

Sala á eignarhlut Landsbankans í Borgun.Landsbankinn- sértryggð skuldabréf
2013-2019

Sértryggð skuldabréf Landsbankans - útgáfa og skráning í Kauphöll Íslands 2013-2019.
Greiðslumiðlunin Hringur
September 2014

Umsjón með útgáfu og skráningu skuldabréfa í flokknum HARP 46 í Kauphöll Íslands.Framtakssjóður Íslands
Júní 2014

Sala á eignarhlut Landsbankans í FSÍ og IEI.Reginn
Desember 2013

Umsjón með kaupum Klasa fasteignum og hlutafjárhækkun í Regin.
HS veitur
Október 2013

Endurfjármögnun á skuldabréfum HS veitna. Útgáfa og skráning í kauphöll.Tryggingamiðstöðin
Maí 2013

Umsjón með skráningu í Kauphöll og sala á um 30% hlut í almennu útboði.Tryggingamiðstöðin
Júlí 2012

Umsjón með söluferli.
Reginn
Júní 2012

Útboð og skráning á hlutafé Regins í Kauphöll.Penninn
Júní 2012

Ráðgjöf til kaupenda.Sólning
Apríl 2012

Umsjón með söluferli.
Húsasmiðjan
Desember 2011

Umsjón með söluferli.Pizza Pizza ehf.
Júlí 2011

Umsjón með söluferli.Björgun ehf.
Júní 2011

Umsjón með söluferli.
Vestia eignarhaldsfélag
September 2010

Umsjón með söluferli, áreiðanleikakönnun og samningaviðræðum.Iðnfyrirtækið Límtré Vírnet
September 2010

Umsjón með söluferli.Lyfjadreifingarfyrirtækið Parlogis
Ágúst 2010

Umsjón með söluferli.
Bílaleigan Hertz
Apríl 2010

Umsjón með sölu eigna bílaleigunnar Hertz til fjárfesta.RARIK
Desember 2010

Umsjón með skráningu skuldabréfa í Kauphöll Íslands.Orkuveita Reykjavíkur
2010

Skuldabréf Orkuveitu Reykjavíkur. Útgáfa og skráning í Kauphöll.  
Kópavogsbær
2010

Skuldabréf Kópavogsbæjar. Útgáfa og skráning í Kauphöll.