Fréttir

04. desember 2014 17:45

Samkomulag Landsbankans og LBI um breytingar á skilmálum skuldabréfa öðlast gildi

Hreiðar Bjarnason framkvæmdastjóri Fjármála Landbankans og Steinþór Pálsson bankastjóri Landsbankans ásamt Kristni V. Bjarnasyni, Herdísi Hallmarsdóttur og Halldóri H. Backman í slitastjórn LBI hf.

Þann 8. maí 2014 komust Landsbankinn hf. og slitastjórn LBI hf. að samkomulagi um breytingar á uppgjörsskuldabréfum sem samið var um í desember 2009. Af hálfu slitastjórnar LBI var hins vegar gerður fyrirvari um að tilteknar undanþágur fengjust í samræmi við lög um gjaldeyrismál.

Slitastjórn LBI hefur í dag tilkynnt Landsbankanum að stjórnvöld hafi samþykkt fullnægjandi undanþágur og að samkomulagið hafi því öðlast gildi.

Lokagreiðsla Landsbankans til LBI verður innt af hendi í október 2026 í stað október 2018. Eftirstöðvar skuldarinnar greiðast með tíu skuldabréfum sem koma til greiðslu á tveggja ára fresti, útgefnum í sterlingspundum, bandaríkjadölum og evrum. Landsbankinn hefur heimild til að greiða skuldina niður að hluta eða að fullu án kostnaðar, hvenær sem er á tímabilinu.

Landsbankinn og slitastjórn LBI hafa einnig samið um breytingar sem m.a. veita Landsbankanum rétt við ákveðnar aðstæður, til að fresta greiðslu hluta þeirrra fjárhæða sem eru á gjalddaga 2018 og 2020. Þá lækkar lágmarksveðhlutfall úr 125% í 115% af eftirstöðvum skuldar á hverjum tíma.

Vaxtakjör verða óbreytt til október árið 2018, þ.e. 2,9% álag ofan á LIBOR vexti. Eftir það fer vaxtaálagið stighækkandi og verður 3,5% vegna gjalddaga 2020 og að lokum 4,05% vegna lokagjalddagans árið 2026.

Hver gjalddagi á árabilinu frá 2016 til 2026 verður að jafnvirði um 30 milljarðar króna, nema árið 2018, en þá koma til greiðslu jafnvirði um 40 milljarða króna. Við gildistöku samkomulagsins nú greiðir Landsbankinn jafnvirði um 30 milljarða króna og eru eftirstöðvar skuldabréfanna að lokinni þeirri greiðslu um 196 milljarðar króna.

Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans: „Þetta eru góð tíðindi fyrir íslenskt efnahagslíf. Með þessu er stigið veigamikið skref til að leysa viðfangsefni er varða skuldastöðu þjóðarbúsins og afnám fjármagnshafta. Skilmálar nýju skuldabréfanna eru mjög vel viðráðanlegir fyrir Landsbankann og mun þessi breyting auðvelda bankanum alþjóðlega lánsfjármögnun eins og áður hefur komið fram. Þá felur samkomulagið í sér að sérstökum hömlum á arðgreiðslur hefur verið hrundið úr vegi til hagsbóta fyrir hluthafa bankans. Fyrir Landsbankann er þetta gríðarlega mikilvægur áfangi sem unnið hefur verið að hörðum höndum undanfarin ár.“ Skuldabréfin voru upphaflega gefin út á grundvelli ákvarðana Fjármálaeftirlitsins samkvæmt ákvæðum neyðarlaganna. Fjárhæðin var ákveðin sem mismunur á virði eigna og skulda sem fluttar voru yfir til Landsbankans.

Frétt frá Seðlabanka Íslands

 

19. ágúst 2019 09:59

Dagskrá í Landsbankanum á Menningarnótt

Menningarnótt verður haldin hátíðleg í miðborg Reykjavíkur laugardaginn 24. ágúst 2019. Landsbankinn hefur verið máttarstólpi Menningarnætur frá upphafi og býður að venju upp á fjölbreytta menningardagskrá í Austurstræti 11.


Nánar

12. ágúst 2019 09:46

Umræðan: Góðar viðtökur við fyrstu A2A-greiðslulausninni

Fyrr í sumar opnaði Landsbankinn fyrir aðgang að svokallaðri A2A-greiðslulausn, fyrstur íslenskra banka. Síðan þá hafa rúmlega 50 aðilar nýtt sér prófunarumhverfi fyrir lausnina og verið er að vinna úr fyrstu umsóknunum fyrir aðgang að raunumhverfi.


Nánar

19. ágúst 2019 08:27

Vikubyrjun 19. ágúst 2019

Atvinnuþátttaka var 84% í júní og hefur ekki verið meiri síðan í júlí 2018. 209 þús. manns voru starfandi og 6.800 atvinnulausir. Starfandi voru um 6 þús. fleiri nú í júní en í júní 2018. Vikulegur vinnutími var að jafnaði 40,1 stundir í júní og hafði fækkað um 0,6 stundir frá júní 2018.


Nánar