Fréttir og útgáfuefni

Niðurstöður aðalfundar Landsbankans 2020

Aðalfundur Landsbankans var haldinn 22. apríl 2020 í höfuðstöðvum bankans í Austurstræti 11 í Reykjavík. Á fundinum flutti Helga Björk Eiríksdóttir, formaður bankaráðs, skýrslu bankaráðs og Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri, fjallaði um sterka stöðu bankans og góðan árangur á árinu 2019.

Fundinn átti að halda 27. mars sl. en eftir að stjórnvöld takmörkuðu samkomur við 20 manns, í þeim tilgangi að hindra útbreiðslu Covid-19, var fundinum frestað til dagsins í dag. Hluthafar gátu fylgst með fundinum í gegnum fjarfundarbúnað.

Skýrsla bankaráðs

Hagnaður Landsbankans á árinu 2019 nam 18,2 milljörðum króna. Arðsemi eiginfjár nam 7,5% ( 9,2% án áhrifa bankaskatts) og kostnaðarhlutfall var 42,6%. Eigið fé um sl. áramót var um 248 milljarðar króna og eiginfjárhlutfallið um 25,8%.

Í skýrslu bankaráðs fjallaði Helga Björk Eiríksdóttir, formaður bankaráðs, m.a. um að baráttan gegn útbreiðslu Covid-19 á Íslandi hefði heppnast vel. Mikilvægt væri að einnig tækist vel til í glímunni við efnahagslegar afleiðingar faraldursins og Landsbankinn myndi taka þátt í þeirri baráttu með ýmsum hætti. „Fjárhagslegur styrkur Landsbankans er afar mikill. Aðgerðir stjórnvalda og Seðlabankans gera mikið gagn og liðka fyrir aðstoð bankans við viðskiptavini. Eitt af mikilvægustu hlutverkum viðskiptabanka er að vera stuðpúði þegar atvinnulífið verður fyrir höggi og við göngum bjartsýn til þeirra verkefna sem framundan eru,“ sagði hún.

Skýrsla bankaráðs á aðalfundi Landsbankans 2020

Rekstur og staða Landsbankans

Í kynningu sinni á uppgjöri bankans fyrir árið 2019 fjallaði Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri, m.a. um góðan rekstrarárangur og aukna notkun á stafrænum lausnum bankans, bæði meðal einstaklinga og fyrirtækja. Landsbankinn hefði verið með hæstu markaðshlutdeild á einstaklingsmarkaði sjötta árið í röð og væri sem fyrr leiðandi á fyrirtækjamarkaði. Aukin ánægja viðskiptavina endurspeglaðist í að bankinn varð efstur banka í Íslensku ánægjuvoginni.

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans segir: „Uppgjör bankans 2019 var mjög sterkt og bankinn er vel í stakk búinn til að mæta þeirri miklu óvissu sem nú ríkir um efnahagsmál. Landsbankinn hefur lagt sig fram við að aðstoða viðskiptavini sem eru í vanda vegna Covid-19-faraldursins. Veigamestu aðgerðirnar snúast um frestun á afborgunum lána í allt að sex mánuði. Alls hafa nú 1.622 viðskiptavinir frestað greiðslum; 1.062 einstaklingar og 560 fyrirtæki, þar af 522 lítil og meðalstór fyrirtæki. Aðeins 19 viðskiptavinir hafa ekki uppfyllt skilyrði fyrir frestun, þ.e. að hafa ekki verið í viðvarandi vanskilum áður en faraldurinn skall á.

Bankinn hefur um leið lagt mikla áherslu á að tryggja að viðskiptavinir geti fengið alla bankaþjónustu án þess að þurfa að koma í útibú en þeim þurfti að loka tímabundið fyrir almennri afgreiðslu til að tryggja sóttvarnir. Allt umsóknarferli og afgreiðsla úrræða vegna Covid-19 er með stafrænum hætti. Settar hafa verið upp ítarlegar upplýsingasíður um þau fjölmörgu úrræði sem standa til boða og hægt er að panta tíma hjá ráðgjöfum bankans ef þörf er á aðstoð. Í langflestum tilfellum geta viðskiptavinir nýtt sér þjónustu bankans í sjálfsafgreiðslu, breytt yfirdrætti og kortaheimildum, tekið Aukalán, dreift reikningum og fleira sem hjálpar til við að mæta óvæntum tekjumissi.“

Kynning á afkomu Landsbankans

Óbreytt arðgreiðslustefna

Áður en Covid-19 faraldurinn skall á hafði bankaráð ráðgert að leggja fram tillögu til aðalfundar um að Landsbankinn myndi greiða arð til hluthafa að fjárhæð 9,5 milljarðar króna vegna reikningsársins 2019. Í ljósi þeirra efnahagslegu óvissu sem nú ríkir og í samræmi við tilmæli frá Seðlabanka Íslands, féll bankaráð frá þessari tillögu og lagði til við aðalfund að ekki yrði greiddur út arður vegna ársins 2019. Tillagan var samþykkt. Arðgreiðslustefna bankans er þó óbreytt. Í henni er kveðið á um að Landsbankinn greiði meirihluta hagnaðar í arð til hluthafa en frá 2013 hafa arðgreiðslur bankansnumið 142 milljörðum króna.

Af sömu ástæðum lagði bankaráð ekki til við fundinn að heimila endurkaup hlutabréfa eins og ráðgert hafði verið og var sú tillaga einnig samþykkt.

Fundurinn samþykkti einnig óbreytta þóknun til bankaráðsmanna á milli ára og hefur þóknun verið óbreytt sl. tvö ár.

Kosið í bankaráð Landsbankans

Eftirtalin voru kjörin aðalmenn í bankaráð Landsbankans:

  • Helga Björk Eiríksdóttir (formaður)
  • Berglind Svavarsdóttir
  • Einar Þór Bjarnason
  • Guðbrandur Sigurðsson
  • Hersir Sigurgeirsson
  • Sigríður Benediksdóttir
  • Þorvaldur Jacobsen

Eftirtalin voru kjörin varamenn í bankaráð Landsbankans:

  • Guðrún Ó. Blöndal
  • Sigurður Jón Björnsson

Nánari upplýsingar um aðalfund Landsbankans


Fjárfestatengsl - 30. júlí 2020 15:59

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrri helming ársins 2020

Afkoma Landsbankans var neikvæð um 3,3 milljarða króna eftir skatta á fyrri helmingi ársins 2020 samanborið við 11,1 milljarðs króna hagnað á sama tímabili árið 2019. Virðisrýrnun útlána nam 13,4 milljörðum króna á tímabilinu sem jafngildir um 1,1% af útlánasafni bankans, samanborið við virðisrýrnun upp á 2,4 milljarða króna á sama tímabili í fyrra.


Nánar

Fjárfestatengsl - 21. júlí 2020 12:54

Landsbankinn besti banki á Íslandi að mati Euromoney

Alþjóðlega fjármálatímaritið Euromoney hefur valið Landsbankann besta bankann á Íslandi og er þetta annað árið í röð sem bankinn hlýtur þessa viðurkenningu. Við útnefninguna er litið til ýmissa þátta í rekstri og stefnu bankanna, eins og afkomu af reglulegri starfsemi, kostnaðarhagræðingar og þjónustuframboðs.


Nánar

Fjárfestatengsl - 07. maí 2020 16:48

Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2020

Afkoma Landsbankans var neikvæð um 3,6 milljarða króna eftir skatta á fyrstu þremur mánuðum ársins 2020, samanborið við 6,8 milljarða króna hagnað á sama tímabili árið 2019. Virðisrýrnun útlána nam 5,2 milljörðum króna á tímabilinu, samanborið við virðisrýrnun upp á 1 milljarð króna á sama tímabili í fyrra.


Nánar