Fréttir og útgáfuefni

- Fjárfestatengsl

Eignarhlutur Landsbankans í Eyri Invest til sölu

Tilboðsfrestur er runninn út

Frestur til að skila tilboðum rann út kl. 12.00 miðvikudaginn 1. júní 2016

Landsbankinn hf. (hér eftir einnig „seljandi) býður til sölu, í heild eða hluta, allt að 23,3% af útgefnum A-hlutum í fjárfestingafélaginu Eyri Invest hf. (hér eftir einnig  „félagið“)

Eyrir Invest er fjárfestingafélag sem stofnað var árið 2000. Helstu fjárfestingar félagsins eru 29,3% eignarhlutur í Marel hf. og 33,7% eignarhlutur í Eyri Sprotum slhf., fjárfestingafélagi sem fjárfestir í nýsköpunarfyrirtækjum. Eiginfjárhlutfall Eyris var 54,5% um síðustu áramót samkvæmt ársreikningi.

Söluferlið fer fram í samræmi við stefnu Landsbankans um sölu eigna í eigu bankans og er öllum opið sem teljast vera hæfir fjárfestar samkvæmt skilgreiningu í 9. tölulið 43. greinar laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

Áhugasamir fjárfestar geta haft samband við Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans með því að senda tölvupóst á netfangið eyrir@landsbankinn.is, auk þess sem nálgast má gögn tengd söluferlinu á vef Landsbankans, www.landsbankinn.is.

Þeir fjárfestar sem uppfylla hæfismat fyrir þátttöku í söluferlinu fá afhent ítarlegri kynningargögn um Eyri Invest og gera tilboð á grundvelli þeirra gagna. Eingöngu verður tekið við tilboðum sem berast á stöðluðu tilboðsformi og samkvæmt þeim skilmálum sem þar koma fram og fjárfestar munu fá afhent hjá umsjónaraðila söluferlisins, Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans.

Fjárfestum er bent á að frestur til að skila trúnaðaryfirlýsingu og hæfismati vegna þátttöku í söluferlinu hefur ferið framlengdur frá því sem áður var auglýst til kl. 12.00 föstudaginn 20. maí 2016.

Frestur til að skila tilboðum rennur út kl. 12.00 miðvikudaginn 1. júní 2016.

Nánar um söluferlið og fyrirkomulag sölunnar

Seljandi mun birta nánari upplýsingar um fyrirkomulag söluferlisins fyrir 20. maí 2016 á vef sínum, www.landsbankinn.is. Upplýsingagjöf í tengslum við söluferlið verður tvískipt, annars vegar verða birtar upplýsingar á vef Landsbankans sem allir hafa aðgang að og hins vegar munu fjárfestar sem skilað hafa inn trúnaðaryfirlýsingu og uppfylla hæfismat fá afhent ítarlegri kynningargögn.

Seljandi áskilur sér rétt til að samþykkja öll tilboð sem berast en hefur jafnframt heimild til að hafna einstökum eða öllum tilboðum. Gildir það um tilboðin í heild eða að hluta og án tillits til verðs þeirra. Afstaða til tilboðanna þarf ekki að byggja á sérstökum rökstuðningi.

Seljandi áskilur sér rétt til þess að breyta, hætta við eða fresta söluferlinu hvenær sem er án sérstaks rökstuðnings. Seljanda ber ekki skylda til að bæta fjárfesti tjón eða kostnað sem hann hefur orðið fyrir vegna þátttöku sinnar í söluferlinu, vegna breytinga sem kunna að vera gerðar á söluferlinu, hætt hafi verið við það eða því frestað.

Hagsmunaárekstrar

Landsbankinn hefur greint hugsanlega hagsmunaárekstra við söluna og gert ráðstafanir til að takmarka þá eins og kostur er. Landsbankinn er eigandi þeirra hluta félagsins sem boðnir eru til sölu og umsjónaraðili sölunnar er Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans. Fyrirtækjasvið Landsbankans er lánveitandi félagsins og Marels hf., en hlutabréf í Marel eru stærsti hluti eigna félagsins. Fyrirtækjasvið Landsbankans kann að hafa yfir að ráða ítarlegri upplýsingum um rekstur félagsins og Marels en gerðar hafa verið opinberar hluthöfum félagsins en Fyrirtækjasvið er aðskilið Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans í samræmi við stefnu Landsbankans um hagsmunaárekstra, sbr. 4. þátt reglugerðar 995/2007, um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja. Jafnframt er Landsbankinn viðskiptavaki með útgefin hlutabréf í Marel sem tekin hafa verið til viðskipta í kauphöll. Hagfræðideild Landsbankans gefur reglulega út hlutabréfagreiningar á Marel. Hagfræðideild Landsbankans vinnur slíkar greiningar í samræmi við lög nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, reglur nr. 1013/2007, um opinbera fjárfestingaráðgjöf og reglugerð nr. 995/2007, um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja.

Landsbankinn - 06. febrúar 2020 16:17

Uppgjör Landsbankans fyrir árið 2019

Hagnaður Landsbankans á árinu 2019 nam 18,2 milljörðum króna, eftir skatta. Arðsemi eiginfjár Landsbankans var 7,5% á árinu 2019, samanborið við 8,2% arðsemi árið 2018. Arðsemi eiginfjár án bankaskatts var 9,2% en markmið bankans er að ná að lágmarki 10% arðsemi eiginfjár, að teknu tilliti til áhrifa bankaskatts.


Nánar

Fjárfestatengsl - 19. febrúar 2020 10:25

Niðurstöður endurkaupatilboðs

Landsbankinn hf. tilkynnti í dag um niðurstöður endurkaupatilboðs sem tilkynnt var þann 11. febrúar 2020 til eigenda skuldabréfa í flokki EUR 500.000.000 1,625% á gjalddaga árið 2021 (ISIN: XS1490640288) þar sem bankinn bauðst til að kaupa skuldabréfin til baka gegn greiðslu reiðufjár. Endurkaupatilboðið byggði á skilmálum endurkaupatilboðs (e. tender offer memorandum) dagsett 11. febrúar 2020.
Nánar

Fjárfestatengsl - 12. febrúar 2020 15:54

Skuldabréfaútgáfa í evrum

Landsbankinn lauk í dag sölu á nýjum 4,25 ára skuldabréfaflokki að fjárhæð 300 milljónir evra með lokagjalddaga í maí 2024 og bera skuldabréfin fasta 0,50% vexti. Skuldabréfin voru seld á kjörum sem jafngilda 83 punkta álagi á miðgildi vaxtatilboða í vaxtaskiptasamningum á markaði.


Nánar