Ávöxtunarleiðir

 Ávöxtun Íslenska lífeyrissjóðsins 31 október 2019 (%) 
Ávöxtunarleið 1 ár 3 ár* 5 ár* 10 ár* 15 ár*
* Meðalnafnávöxtun á ári til 31. október 2019
Líf I: Séreign 12,0 8,2 8,8 9,0 7,8
Líf II: Séreign 11,5 7,8 8,4 8,3 7,2
Líf III: Séreign 10,9 7,7 7,9 8,0 6,5
Líf IV: Séreign 10,6 6,8 6,4 6,9 5,7
Samtrygging 11,8 8,1 8,7 8,2 7,3

Íslenski lífeyrissjóðurinn - ávöxtun

Ávöxtunarleiðir Íslenska lífeyrissjóðsins

Lögbundinn lífeyrissparnaður hjá Íslenska lífeyrissjóðnum skiptist í samtryggingarhluta og séreignarhluta. Hversu stórt hlutfall iðgjalds rennur í samtryggingu ræðst af þeirri útgreiðsluleið sem sjóðfélagi velur. Í boði eru tvær útgreiðsluleiðir, Blönduð leið og Séreignarleið. Í samtryggingarhluta er ein ávöxtunarleið. Í fjárfestingarstefnu samtryggingar er tekin hófleg áhætta með það að markmiði að ná góðri ávöxtun til lengri tíma. Boðið er upp á fjórar ávöxtunarleiðir í séreign en þær heita Líf I, Líf II, Líf III og Líf IV. Mesta áhættan er í Líf I þar sem hlutfall hlutabréfa er hæst. Áhætta fer svo minnkandi og er minnst í Líf IV sem fjárfestir eingöngu í ríkisskuldabréfum og innlánum.


Lífsbraut

Sjóðfélagar geta valið einstakar ávöxtunarleiðir eða kosið að fylgja Lífsbraut Íslenska lífeyrissjóðsins þar sem þeir færast sjálfkrafa á milli ávöxtunarleiðanna eftir aldri. Ef Lífsbraut er valin eru sjóðfélagar í Líf I frá 16 til 44 ára aldurs, í Líf II frá 45 til 54 ára aldurs, í Líf III frá 55 til 64 ára aldurs og Líf IV frá 65 ára aldri. Flestir sjóðfélagar velja Lífsbraut.

Samtryggingarhluti lögbundins iðgjalds

Samtrygging            

Í fjárfestingarstefnu samtryggingar er tekin hóflega áhætta með það að markmiði að ná góðri ávöxtun til lengri tíma.

Réttindi í samtryggingu veita rétt til ævilangs lífeyris, örorkulífeyris, makalífeyris og barnalífeyris.

Eignasamsetning samtryggingardeildar - 30. september 2019

Fjárfestingarstefna Samtryggingar            

Séreignarhluti lögbundins iðgjalds

Líf I (Lífsbraut: 16-44 ára)            

Ávöxtunarleiðin Líf I er fyrir einstaklinga sem vilja taka áhættu og ná góðri ávöxtun til lengri tíma.

Sveiflur í ávöxtun geta verið miklar yfir skemmri tímabil en stefnt er að góðri langtímaávöxtun. Leiðin hentar því þeim sem eiga 20 ár eða meira eftir af lífeyrissöfnunartíma sínum.

Eignasamsetning Líf 1 - 30. september 2019

Fjárfestingarstefna Líf I            

Líf II (Lífsbraut: 45-54 ára)            

Ávöxtunarleiðin Líf II er fyrir einstaklinga sem vilja taka hóflega áhættu og ná góðri ávöxtun til lengri tíma.

Sveiflur í ávöxtun safnsins geta verið þó nokkrar yfir skemmri tímabil en stefnt er að góðri langtímaávöxtun. Leiðin hentar því þeim sem eiga meira en 5 ár eftir af lífeyrissöfnunartíma sínum.

Eignasamsetning Líf 2 - 30. september 2019

Fjárfestingarstefna Líf II            

Líf III (Lífsbraut: 55-64 ára)            

Ávöxtunarleiðin Líf III er fyrir einstaklinga sem nálgast töku lífeyris eða eru nú þegar farnir að taka út lífeyri.

Í fjárfestingarstefnu er lögð er áhersla á trausta og jafna ávöxtun með takmarkaðri áhættu.

Eignasamsetning Líf 3 - 30. september 2019

Fjárfestingarstefna Líf III            

Líf IV (Lífsbraut: 65 ára og eldri)            

Ávöxtunarleiðin Líf IV hentar þeim einstaklingum sem nálgast töku lífeyris eða eru nú þegar farnir að taka út lífeyri.

Lögð er áhersla á trausta og jafna ávöxtun. Samkvæmt fjárfestingarstefnu er eingöngu fjárfest í skuldabréfum og innlánum. Leiðinni er óheimilt að fjárfesta í hlutabréfum.

Eignasamsetning Líf 4 - 30. september 2019

Fjárfestingarstefna Líf IV