Fróðleikur um lífeyrismál

Spurt og svarað um lífeyrismál

 • Hvað er tilgreind séreign?
 • Hverjir eiga rétt á tilgreindri séreign?
 • Hvernig er útgreiðslu á tilgreindri séreign háttað?
 • Er hægt að nýta tilgreinda séreign í húsnæðissparnað?
 • Get ég valið hvert ég greiði tilgreinda séreign?
 • Hvað þurfa sjóðfélagar Íslenska lífeyrissjóðsins að gera vegna tilgreindrar séreignar?
 • Hvað get ég greitt mikið í séreignarsparnað?
 • Er hægt að taka út séreignarsparnað?
 • Hvað gerist ef sjóðfélagi fellur frá?
 • Er hægt að breyta ráðstöfun framtíðariðgjalda?
 • Er hægt að taka lögbundinn lífeyrissparnað út?
 • Hvaða ávöxtunarleiðir eru í boði hjá Landsbankanum?
 • Á ég að halda áfram að greiða framlag til lífeyrissparnaðar?
 • Er hægt að segja upp lífeyrissparnaði og flytja til annarra vörsluaðila (sjóða utan Landsbankans)?
 • Hvernig er skattaleg meðferð séreignarsparnaðar?
 • Hvað gerist ef rétthafi verður öryrki?
 • Verð ég að greiða séreignarsparnaðinn á sama stað og ég er með lögbundna lífeyrissparnaðinn minn?
 • Er hægt að veðsetja séreignarsparnað?
 • Get ég greitt lögbundið iðgjald til Íslenska lífeyrissjóðsins?
 • Geta erlendir ríkisborgarar greitt í séreignarsparnað?

Hugtök

 • Bundin séreign
 • Frjáls séreign
 • Iðgjald til lágmarkstryggingarverndar
 • Lágmarksiðgjald
 • Lágmarkstryggingarvernd
 • Lífeyrissparnaður
 • Sameign
 • Séreignarhluti iðgjalds til lágmarkstryggingarverndar
 • Viðbótariðgjald
 • Viðbótartryggingarvernd
 • Vörsluaðilar lífeyrissparnaðar