Verðtryggð lán

Verðtryggð lán með föstum eða breytilegum vöxtum

Verðtryggðu íbúðalánin hjá Landsbankanum eru ýmist með breytilegum vöxtum eða með föstum vöxtum.

Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum til lengri tíma henta þeim sem kjósa lægri greiðslubyrði og hægari eignamyndun. Landsbankinn býður einnig verðtryggð íbúðalán á föstum vöxtum í 60 mánuði í senn en slík lán henta vel þeim sem vilja stöðuga greiðslubyrði.

Lánstími getur verið 5 – 30 ár og hámarksfjárhæð verðtryggðra grunnlána er 60 m.kr.

Íbúðalánareiknivél

Samsetning láns
100%Óverðtryggt
0%Verðtryggt
Fyrsta greiðsla
38.611 kr.
Árleg hlutfallstala kostnaðar
7,49%
Útborguð upphæð að frádregnum kostnaði
23.750.200 kr.
Grunnlán óv.
40 ár
Jafnar greiðslur
 • Jafnar greiðslur
 • Jafnar afborganir
Viðbótarlán óvt.
15 ár
Jafnar afborganir
Greiðslur
Samtals greitt: 70.097.436 kr.
Kostnaður
Lántökukostnaður: 261.650 kr.
50%Óverðtryggt
50%Verðtryggt
38.611 kr.
7,49%
23.750.200 kr.
Grunnlán óv.
40 ár
Jafnar greiðslur
 • Jafnar greiðslur
 • Jafnar afborganir
Grunnlán vt.
30 ár
Jafnar greiðslur
 • Jafnar greiðslur
 • Jafnar afborganir
Viðbótarlán óvt.
15 ár
Jafnar afborganir
Samtals greitt: 90.122.156 kr.
Lántökukostnaður: 261.650 kr.
0%Óverðtryggt
100%Verðtryggt
38.611 kr.
7,49%
23.750.200 kr.
Grunnlán vt.
30 ár
Jafnar greiðslur
 • Jafnar greiðslur
 • Jafnar afborganir
Viðbótarlán óvt.
15 ár
Jafnar afborganir
Samtals greitt: 61.211.330 kr.
Lántökukostnaður: 523.300 kr.

Sækja um greiðslumat


Verðtryggð íbúðalán með breytilegum vöxtum

 • Ekkert umframgreiðslugjald.
 • Lánað er fyrir allt að 70% af kaupverði eignar en einnig er mögulegt að fjármagna allt að 85% með óverðtryggðu viðbótarláni.
 • Ekki er lánað viðbótarlán af þessari tegund útlána, en hægt er að taka viðbótarlán af öðrum tegundum íbúðalána Landsbankans.

Verðtryggð íbúðalán með föstum vöxtum

 • Vextir fastir í 60 mánuði í senn.
 • Stöðug greiðslubyrði meðan vextir eru fastir.
 • Lánað er fyrir allt að 70% af kaupverði eignar.
 • Ekki er lánað viðbótarlán af þessari tegund útlána, en hægt er að taka viðbótarlán af öðrum tegundum íbúðalána Landsbankans.
 • Hægt að festa vexti grunnláns aftur að fastvaxtatímabili loknu.
Verðtryggð íbúðalán - breytilegir vextir
Lánshlutfall* Breytilegir vextir
Allt að 70% 2,00%
Verðtryggð íbúðalán - fastir vextir
Lánshlutfall* Fastir vextir
Allt að 50% 2,00%
Allt að 70% 2,20%

*Hámarkslánshlutfall getur ekki orðið hærra en sem nemur samanlögðu brunabótamati og lóðamati íbúðarhúsnæðis. Veðhlutfall lána undir 50% miðast við fasteignamat. Ef lánsfjárhæð er hærri en 50 milljónir áskilur bankinn sér rétt til að gera auknar kröfur vegna lánveitingarinnar.


Hægt að velja um fasta eða breytilega vexti

Fastir eða breytilegir vextir?

Breytilegir vextir hækka og lækka í takt við sveiflur á markaði og efnahagsástand. Þetta getur verið gott eða slæmt eftir því í hvora áttina vextirnir sveiflast. Með föstum vöxtum bindur þú vextina í 36 eða 60 mánuði í senn og tryggir þig þannig fyrir vaxtasveiflum. Hægt er að festa vexti á grunnlánum hvenær sem er á lánstímanum.

Greiðslumat og veð

 • Lántaki þarf að standast greiðslumat.
 • Veðflutningar lána eru heimilir (þar sem við á).
 • Gerð er krafa um 1. veðrétt og að fasteign sé í eigu lántaka.

Afborganir

 • Lánið getur verið jafngreiðslulán (annuitet) eða með jöfnum afborgunum af höfuðstól.
 • Viðbótarlán er með jöfnum afborgunum af höfuðstól.
 • Gjalddagar eru mánaðarlega og hægt er að velja greiðsludaginn.

Gjöld

 • Lántökugjald, 52.500 kr. fyrir hverja lántöku.
 • Þinglýsingargjald sem rennur til ríkissjóðs.
 • Önnur gjöld samkvæmt verðskrá bankans.
 • Eftirfarandi á einungis við um lán með föstum vöxtum:
  • Á fastvaxtatímabilinu er uppgreiðslu- og umframgreiðslugjald samkvæmt verðskrá hverju sinni að hámarki 1%.
  • Heimilt er að greiða umfram inn á lánið allt að einni milljón á almanaksári án uppgreiðsluþóknunar.
  • Við vaxtaendurskoðun (í lok fastvaxtatímabils) er hægt að greiða lánið upp að fullu án uppgreiðslugjalds.
  • Einungis er unnt að festa vexti viðbótarláns í upphafi lánstíma, þegar fastvaxtatímabili viðbótarláns lýkur eru greiddir breytilegir vextir af láninu út lánstímann.

Blandað lán 

 • Einnig er hægt að fá blandað íbúðalán og er þá hluti fjárhæðarinnar óverðtryggður og hluti verðtryggður.

Verðtrygging þýðir lægri greiðslubyrði

Kostur verðtryggðra lána er sá að vextir eru almennt lágir og greiðslubyrði lægri. Verðtryggð lán eru tengd verðbólgu sem þýðir að höfuðstóll lánsins hækkar, sérstaklega í upphafi lánstímans. Það hefur í för með sér hægari eignamyndun. Þótt lánið hækki vegna verðbólgu þýðir það þó ekki endilega verri fjárhagsstöðu því til lengri tíma litið hækkar fasteignaverð yfirleitt í takt við verðbólgu.

Með óverðtryggðum lánum er eignamyndun hraðari. Í upphafi er greiðslubyrði hærri en hún lækkar eftir því sem líður á lánstímann.


Greiðslutilhögun - jafnar afborganir eða jafnar greiðslur

Jafnar afborganir

Ef þú velur jafnar afborganir lækkar þú lánið alltaf um sömu upphæð, auk þess sem þú greiðir vexti. Greiðslubyrðin er því hærri í byrjun lánstímans en lækkar með tímanum og verður á endanum lægri en ef jafngreiðslulánið hefði verið valið.

Jafnar greiðslur (annuitet)

Jafnar greiðslur þýða að þú jafnar út það sem þú borgar í hverjum mánuði. Þú borgar lítið inn á höfuðstólinn í fyrstu á meðan vextirnir eru háir, en eftir því sem vextirnir lækka borgar þú meira á höfuðstólinn og lækkar þannig lánið.

 

Þegar um jafnar afborganir af höfuðstól er að ræða er alltaf greitt jafn mikið af höfuðstól lánsins og leggjast uppsafnaðir vextir við afborgun höfuðstóls. Eignamyndun er jöfn yfir lánstímann.

Jafnar greiðslur fela í sér að hver gjalddagi er jafn hár þeim næsta, að verðbótum undanskildum. Afborgun af höfuðstól er mjög lág til að byrja með og eignamyndun hraðari síðari hluta lánstímans en fyrri hluta hans.